चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुक्यांची संख्या किती?

A. 15
B. 14
C. 12
D. 13

What is the total number of taluks in Chandrapur district?

1 Answer on “चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुक्यांची संख्या किती?”

  1. 15
    चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण पंधरा (15) तालुके आहेत .

Leave a Comment