चंद्रपूर जिल्ह्यातील……….. या ठिकाणी युद्ध साहित्य निर्मितीचा कारखाना आहे?

A. भद्रावती
B. वरोरा
C. बल्लारपूर
D. राजुरा

1 Answer on “चंद्रपूर जिल्ह्यातील……….. या ठिकाणी युद्ध साहित्य निर्मितीचा कारखाना आहे?”

Leave a Comment