घरटे करणारा जगातील एकमेव साप कोणता ?

A. अजगर
B. किंग कोब्रा
C. धामण
D. यापैकी नाही

1 Answer on “घरटे करणारा जगातील एकमेव साप कोणता ?”

Leave a Comment