घड्याळातील तास काटा व मिनिट काटा पुढीलपैकी कोणत्या वेळी काटकोनात असतो?

A. सहा वाजता
B. बारा वाजता
C. साडेतीन वाजता
D. नऊ वाजता

1 Answer on “घड्याळातील तास काटा व मिनिट काटा पुढीलपैकी कोणत्या वेळी काटकोनात असतो?”

Leave a Comment