‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’ कशाशी सबंधित आहे?

A. मानवी आजार
B. हरितक्रांती
C. दुग्धक्रांती
D. वातावरणातील बदल

1 Answer on “‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’ कशाशी सबंधित आहे?”

Leave a Comment