ग्रामोफोनचा शोध कोणी लावला?

A. एडिसन
B. मार्कोनी
C. ग्राहम बेल
D. यापैकी नाही

1 Answer on “ग्रामोफोनचा शोध कोणी लावला?”

Leave a Comment