ग्रामपंचायतीचा सभासद कोणत्या पद्धतीने निवडला जातो?

A. हात उंचावून
B. गुप्त मतदान पद्धतीने
C. वरील दोन्ही पद्धतीने
D. वरील कोणत्याही पद्धतीने नाही

1 Answer on “ग्रामपंचायतीचा सभासद कोणत्या पद्धतीने निवडला जातो?”

Leave a Comment