ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल हा —– वर्षाचा असतो?

A. 2 वर्ष
B. 3 वर्ष
C. 5 वर्ष
D. 6 वर्ष

1 Answer on “ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल हा —– वर्षाचा असतो?”

Leave a Comment