गॉयटर म्हणजे…….. या ग्रंथी ला आलेली सूज होय?

A. थायरॉईड
B. वृषण
C. पियुषिका
D. अँड्रेनल

1 thought on “गॉयटर म्हणजे…….. या ग्रंथी ला आलेली सूज होय?”

Leave a Comment