गुलाब, बारदान, गाडीच्या, अब्रू हे शब्द कोणत्या भाषेतील आहेत?

A. कन्नड
B. अरबी
C. पारसी
D. पोर्तुगीज

1 Answer on “गुलाब, बारदान, गाडीच्या, अब्रू हे शब्द कोणत्या भाषेतील आहेत?”

Leave a Comment