गावाच्या पिकांची स्थिती व शेतीसंबंधी अहवाल कोण तयार करतो?

A. ग्रामसेवक
B. तलाठी
C. सरपंच
D. पोलीस पाटील

1 Answer on “गावाच्या पिकांची स्थिती व शेतीसंबंधी अहवाल कोण तयार करतो?”

Leave a Comment