गरम पाणी वन्य अभयारण्य खालीलपैकी कुठे आहे?

A. जुनागढ़, गुजरात
B. कोहिमा, नागालँड
C. दिफू, असम
D. गंगटोक, सिक्कीम

1 Answer on “गरम पाणी वन्य अभयारण्य खालीलपैकी कुठे आहे?”

Leave a Comment