……..खोऱ्याचा आकार एखाद्या नरसाळ्यासारखा आहे?

A. भीमा
B. गोदावरी
C. कृष्णा
D. तापी

1 Answer on “……..खोऱ्याचा आकार एखाद्या नरसाळ्यासारखा आहे?”

Leave a Comment