खेडेगावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य कोण करतो?

A. पोलिस पाटील
B. ग्रामसेवक
C. तलाठी
D. सरपंच

1 Answer on “खेडेगावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य कोण करतो?”

Leave a Comment