खालील शब्दांतून नंपुसकलिंगी शब्द ओळखा?

A. शाळा
B. चांदी
C. लांडगा
D. सोने

1 Answer on “खालील शब्दांतून नंपुसकलिंगी शब्द ओळखा?”

Leave a Comment