खालील शब्दसमूहांमध्ये चुकीचा पर्याय ओळखा?

A. केसांची – बट
B. गुरांचा – कळप
C. गवताची – मोळी
D. प्रश्नपत्रिकांचा – संच
गंजी , पेंढी

1 Answer on “खालील शब्दसमूहांमध्ये चुकीचा पर्याय ओळखा?”

Leave a Comment