खालील औषधी हत्तीरोग नियंत्रणाकरिता वापरले जाते?

A. Dapsone
B. Diethyl carbamazine
C. Oseltamivir
D. यापैकी नाही

1 Answer on “खालील औषधी हत्तीरोग नियंत्रणाकरिता वापरले जाते?”

Leave a Comment