खालीलपैकी भारताच्या कोणत्या राज्याला बांगलादेश सीमा लागून नाही?

A. मिझोरम
B. त्रिपुरा
C. मणिपुर
D. मेघालय

1 Answer on “खालीलपैकी भारताच्या कोणत्या राज्याला बांगलादेश सीमा लागून नाही?”

Leave a Comment