खालीलपैकी भरतील कोणत्या ठिकाणी जहाज तोडण्याचे कार्य सर्वात जास्त केले जाते?

A. मुंबई
B. अलंग
C. बायझक
D. कांडला

2 Answers on “खालीलपैकी भरतील कोणत्या ठिकाणी जहाज तोडण्याचे कार्य सर्वात जास्त केले जाते?”

Leave a Comment