खालीलपैकी दक्षिण भारतातील कोणते ठिकाण हातमाग आणि यंत्रमागाचे प्रमुख केंद्र आहे?

A. बार्शी
B. इचलकरंजी
C. सांगली
D. मिरज

1 thought on “खालीलपैकी दक्षिण भारतातील कोणते ठिकाण हातमाग आणि यंत्रमागाचे प्रमुख केंद्र आहे?”

Leave a Comment