खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा?

A. म्हशीचे- रेकणे
B. हत्तींचे- चित्कारणे
C. अश्रूंची – घळघळ
D. नाण्यांचा – सळसळ
छनछनाट
पानांची सळसळ

1 Answer on “खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा?”

Leave a Comment