खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा

A. बाळ गंगाधर टिळक- गीतारहस्य
B. महात्मा फुले- शेतकऱ्याचा आसूड
C. बाबासाहेब आंबेडकर- शूद्र कोण होते
D. महात्मा गांधी – हिदुत्व

1 Answer on “खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा”

Leave a Comment