खालीलपैकी कोणी कनोजच्या लढाईत हुमायूनचा पराभव केला व नवी दिल्ली येथील जुना किल्ला बांधला?

A. शेर शह सुरी
B. आदिलशहा
C. मलिकजुर
D. यापैकी कोणी नाही

1 Answer on “खालीलपैकी कोणी कनोजच्या लढाईत हुमायूनचा पराभव केला व नवी दिल्ली येथील जुना किल्ला बांधला?”

Leave a Comment