खालीलपैकी कोणाला अजून पर्यंत भारतरत्न हा पुरस्कार भेटला नाही आहे?

A. सचिन तेंडुलकर
B. लता मंगेशकर
C. नरेंद्र मोदी
D. भीमसेन जोशी
सचिन तेंडुलकर 2014, लता मंगेशकर 2001 आणि भीमसेन जोशी 2008

1 Answer on “खालीलपैकी कोणाला अजून पर्यंत भारतरत्न हा पुरस्कार भेटला नाही आहे?”

  1. नरेंद्र मोदी

    सचिन तेंडुलकर 2014, लता मंगेशकर 2001 आणि भीमसेन जोशी 2008

Leave a Comment