खालीलपैकी कोणाच्या जन्मदिन “सामाजिक न्यायदिन” म्हणून पाळला जातो?

A. बि.रा. शिंदे
B. महात्मा गांधी
C. छत्रपती शाहू महाराज
D. महात्मा फुले

1 Answer on “खालीलपैकी कोणाच्या जन्मदिन “सामाजिक न्यायदिन” म्हणून पाळला जातो?”

Leave a Comment