खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने भारतरत्न आणि निशान-ए- पाकिस्तान हे दोन्ही पुरस्कार मिळवलेले आहेत?

A. महात्मा गांधी
B. मोरारजी देसाई
C. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद
D. अयुब खान

1 Answer on “खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने भारतरत्न आणि निशान-ए- पाकिस्तान हे दोन्ही पुरस्कार मिळवलेले आहेत?”

Leave a Comment