खालीलपैकी कोणत्या राज्याचे उच्च न्यायालय त्या राज्याच्या बाहेर स्थित आहे?

A. मेघालय
B. मणिपूर
C. अरुणाचल प्रदेश
D. सिक्किम

1 thought on “खालीलपैकी कोणत्या राज्याचे उच्च न्यायालय त्या राज्याच्या बाहेर स्थित आहे?”

Leave a Comment