खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी रेल्वे डब्यांच्या निर्मितीसाठी प्रसिद्ध आहे?

A. कपूरथळा
B. चंदिगड
C. कानपूर
D. कोची

1 Answer on “खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी रेल्वे डब्यांच्या निर्मितीसाठी प्रसिद्ध आहे?”

Leave a Comment