खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याची सीमारेषा मध्य प्रदेश राज्याची संलग्न नाही?

A. गोंदिया
B. जळगाव
C. धुळे
D. वाशिम

1 Answer on “खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याची सीमारेषा मध्य प्रदेश राज्याची संलग्न नाही?”

Leave a Comment