खालीलपैकी कोणत्या आंदोलनाचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांनी केले न्हवते?

A. चंपारण सत्याग्रह
B. जेपी आंदोलन
C. असहयोग आंदोलन
D. सविनय अवज्ञा आंदोलन
1974 जयप्रकाश नारायण

1 Answer on “खालीलपैकी कोणत्या आंदोलनाचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांनी केले न्हवते?”

Leave a Comment