खालीलपैकी कोणते व्हिटॅमिन हे दुधामध्ये आढळत नाही?

A. व्हिटॅमिन B
B. व्हिटॅमिन C
C. व्हिटॅमिन D
D. व्हिटॅमिन E

1 Answer on “खालीलपैकी कोणते व्हिटॅमिन हे दुधामध्ये आढळत नाही?”

Leave a Comment