खालीलपैकी कोणते थंड हेवेचे ठिकाण महाराष्ट्रात नाही?

A. महाबळेश्वर
B. पंचमढी
C. पाचगणी
D. चिखलदरा

1 Answer on “खालीलपैकी कोणते थंड हेवेचे ठिकाण महाराष्ट्रात नाही?”

Leave a Comment