खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व ‘ बी कॉम्प्लेक्स’ समूहाशी संबंधित नाही?

A. थाममीन
B. रेटिनॉल
C. फॉलिक ऍसिड
D. रायबोफ्लेबीन

1 Answer on “खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व ‘ बी कॉम्प्लेक्स’ समूहाशी संबंधित नाही?”

Leave a Comment