खालीलपैकी कोणते जाळे हे एखाद्या मर्यादित क्षेत्र प्रदेशातील संगणकांना जोडण्यासाठी केले जाते?(उदा. ऑफिस, इमारत)

A. LAN – Local area Network
B. MAN – Metropolitan Area Network
C. WAN – wide area Network
D. यापैकी नाही

1 Answer on “खालीलपैकी कोणते जाळे हे एखाद्या मर्यादित क्षेत्र प्रदेशातील संगणकांना जोडण्यासाठी केले जाते?(उदा. ऑफिस, इमारत)”

Leave a Comment