खालीलपैकी कोणते काव्य संस्कृत महाकवी कालिदास याचे नाही?

A. पंचतंत्र
B. मेघदूतम
C. कुमाररसंभवम
D. अभिव्यशाकुंतलम

1 Answer on “खालीलपैकी कोणते काव्य संस्कृत महाकवी कालिदास याचे नाही?”

Leave a Comment