खालीलपैकी कोणती सज्ञा सायबर गुन्ह्याशी संबंधित नाही?

A. फिशिंग
B. हॅकिंग
C. कार्ड क्लोनिंग
D. स्मगलिंग

1 Answer on “खालीलपैकी कोणती सज्ञा सायबर गुन्ह्याशी संबंधित नाही?”

Leave a Comment