खालीलपैकी कोणती नदी ही गोदावरीची उपनदी नाही?

A. पूर्णा
B. गिरजा
C. खेळणा
D. मुळा

1 thought on “खालीलपैकी कोणती नदी ही गोदावरीची उपनदी नाही?”

Leave a Comment