खालीलपैकी कोणती नदी कोकणातील नाही?

A. वाशीष्टी
B. उल्हास
C. सावित्री
D. कोयना

1 Answer on “खालीलपैकी कोणती नदी कोकणातील नाही?”

Leave a Comment