खालीलपैकी कोणती जागा अकोला शहरात नाही?

A. रेणुका माता मंदिर
B. सुंदराबाई खंडेलवाल टावर
C. बाबूजी देशमुख वाचनालय
D. राजराजेश्वर मंदिर

1 Answer on “खालीलपैकी कोणती जागा अकोला शहरात नाही?”

Leave a Comment