खालीलपैकी कोणता मूलभूत अधिकार नाही?

A. समतेचा अधिकार
B. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
C. मालमत्तेचा अधिकार
D. जगण्याचा अधिकार

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता मूलभूत अधिकार नाही?”

Leave a Comment