खालीलपैकी कोणता मुगल सम्राट शेवटचा आहे?

A. बाबर
B. औरंगजेब
C. अकबर
D. जहाँगीर

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता मुगल सम्राट शेवटचा आहे?”

Leave a Comment