खालीलपैकी कोणता मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आहे?

A. आर्यभट
B. स्कायलॅब
C. स्फुटनिक – १
D. इन्सॅट – ३

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आहे?”

Leave a Comment