खालीलपैकी कोणता ग्रंथ महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी लिहिलेला नाही?

A. गुलामगिरी
B. शेतकऱ्यांचा आसूड
C. सार्वजनिक सत्यधर्म
D. सुधारक

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता ग्रंथ महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी लिहिलेला नाही?”

Leave a Comment