खालीलपैकी कोणता किनारा भारताच्या पूर्व किनाऱ्याचा भाग आहे?

A. कोंकण किनारा
B. मलबार किनारा
C. कोरोमंडल किनारा
D. दक्षिण किनारा

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता किनारा भारताच्या पूर्व किनाऱ्याचा भाग आहे?”

Leave a Comment