खालीलपैकी कशात भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा म्हटले जाते?

A. राज्यघटनेचा सरनामा
B. एकेरी नागरिकत्व
C. मूलभूत कर्तव्य
D. धर्मनिरपेक्षता

1 Answer on “खालीलपैकी कशात भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा म्हटले जाते?”

Leave a Comment