क्वाशियोर्कर हा रोग लहान मुलांना कशाच्या कमीमुळे होतो?

A. प्रोटीन
B. व्हिटाॅमिन
C. आयोडीन
D. आयर्न

1 Answer on “क्वाशियोर्कर हा रोग लहान मुलांना कशाच्या कमीमुळे होतो?”

Leave a Comment