क्रियापदाला संस्कृत मध्ये………… असे म्हणतात?

A. आख्यात
B. मुख्यपद
C. विधेय
D. उद्देश

1 Answer on “क्रियापदाला संस्कृत मध्ये………… असे म्हणतात?”

Leave a Comment