कोराडी औष्णिक वीज केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. चंद्रपूर
B. भंडारा
C. नागपूर
D. अमरावती

1 Answer on “कोराडी औष्णिक वीज केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment