कोरकू ही अनुसूचीत जमात —– मध्ये रहाते.

A. कोकण
B. मेळघाट
C. ताडोबा
D. सहयाद्री
अमरावती

1 Answer on “कोरकू ही अनुसूचीत जमात —– मध्ये रहाते.”

Leave a Comment