कोणाला ऊर्जानिर्मितीचे कारखाने असे म्हटले जाते?

A. तंतूकणिका
B. हरितलवके
C. रिक्तिका
D. कोणतेही नाही

1 Answer on “कोणाला ऊर्जानिर्मितीचे कारखाने असे म्हटले जाते?”

Leave a Comment